English

Logg inn Meglerdialogen

BankID
Vi anbefaler deg å bruke BankID for innlogging. Benytt din PersonBankID.
Les mer om BankID

Ny bruker?

Vi anbefaler deg å bruke BankId for innlogging. Benytt din PersonBankID.

Bestill tilgang her
Send inn tilgangsskjema
Fondskonto for bedrifter?
Logg inn i Persondialogen her
Les mer
Årsoppgave 2019
Årsoppgaven vil være tilgjengelig i nettpost den 2. januar. Oversikt over innbetalinger finnes til enhver tid i innloggede sider.
Dersom du ikke ønsker å bruke BankID kan du benytte eget passord.
Logg inn med passordarrowdown